คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
07.04.2564
1

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางอัมพรรณ์ ธีรภาพธรรมกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าข้อสั่งการประชุม ครั้งที่ 1/2564 และพิจารณาเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
06.04.2564
1

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. นางอัมพรรณ์ ธีรภาพธรรมกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวัน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ปี พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
05.04.2564
1

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางอัมพรรณ์ ธีรภาพธรรมกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 13/2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 13/2564 คณะกรรมการพิจารณาดำเนินในเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณี Covid-19) จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 13/2564 และคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 14/2564 โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 รับทราบมาตรการการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ.2564 พิจารณาแผนการบริหารจัดการให้วัคซีนโควิด-19 แก่กลุ่มเป้าหมายจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

17.02.2564

ตามที่ จังหวัดสิงห์บุรี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีโครงการ จ้างจัดทำเอกสารเพื่อใช้สำหรับการสัมมนา ภายใต้โครงการค่าใข้จ่ายในการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยบูรณาการข้อมูลข้อมูลอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดทำเอกสารเพื่อใช้สำหรับการสัมมนา ภายใต้โครงการค่าใข้จ่ายในการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยบูรณาการข้อมูลข้อมูลอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ โดยนางสุนันทา สร้อยคำหลา (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 7,395.00 บาท (เจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

23.12.2564

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02