คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
30.09.2565
1

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
30.09.2565
3

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับบริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ลงพื้นที่เยี่ยมชมให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้า โดยร่วมมอบกระดาษทิชชู และผ้าขนหนูให้แก่พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน เพื่อเป็นของที่ระลึกในโอกาสเกษียณราชการ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ได้เยี่ยมชมอุดหนุนสินค้าตลาดนัดประชารัฐ ณ บริเวณตลาดนัดประชารัฐ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.09.2565
1

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมดำเนินการทำความสะอาด ณ พื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ บริเวณอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ภายในศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตามโครงการ “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)” โดยมีนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฯ และร่วมบริจาคขยะรีไซเคิลให้กับนางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อนำรายได้จากการบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ ยากจน และด้อยโอกาส

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

17.02.2564

ตามที่ จังหวัดสิงห์บุรี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีโครงการ จ้างจัดทำเอกสารเพื่อใช้สำหรับการสัมมนา ภายใต้โครงการค่าใข้จ่ายในการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยบูรณาการข้อมูลข้อมูลอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดทำเอกสารเพื่อใช้สำหรับการสัมมนา ภายใต้โครงการค่าใข้จ่ายในการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยบูรณาการข้อมูลข้อมูลอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ โดยนางสุนันทา สร้อยคำหลา (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 7,395.00 บาท (เจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

23.12.2564

06.09.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

05.08.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02