วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสาวชัญญนิษฐ์ บุญสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมงานแถลงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ หน่วยงานระดับกรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสถาบันต่าง ๆ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ณ ห้อง เดอะ พอร์ทอล บอลรูม ชั้น 4 อาคาร พอร์เทล (The Portal) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี