วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 ณ อุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยมีสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฯ ดังกล่าว