วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้นายสถิตย์ จันทะลุน หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์พระราชทานในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ณ ศาลาโพธิ์พิมาน วัดโพธิ์แก้วนพคุณ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฯ ดังกล่าว