วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางอัมพรรณ์ ธีรภาพธรรมกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายเทวัญ บุภักดี หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมตรวจประเมินโรงงานแบบ Onsite ในสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 4 โรงงาน ได้แก่ บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน บริษัท ซี.เอ.เอสเปเปอร์ มิลล์ จำกัด ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี บริษัท โคโตบูกิ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี ร่วมกับหน่วยงานระดับพื้นที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน